Informujemy, że wypłata gotówkowa przyznanego dodatku osłonowego dla wniosków złożonych w styczniu 2022 r. będzie realizowana w kasie Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 42, w godzinach 8 – 15 wg poniższego harmonogramu:

Dla świadczeniobiorców według podziału alfabetycznego nazwisk od A do K:

● 1 transza

29 marca 2022 roku

● 2 transza

26 kwietnia 2022 roku

Dla świadczeniobiorców według podziału alfabetycznego nazwisk od L do Ż:

● 1 transza

30 marca 2022 roku

● 2 transza

27 kwietnia 2022 roku

Natomiast wypłata przyznanego dodatku osłonowego dla wniosków złożonych w styczniu 2022 r. realizowana w formie przelewu na rachunek bankowy nastąpi:

● 1 transza

Dla świadczeniobiorców według podziału alfabetycznego nazwisk:

28 marca 2022 roku – od A do J

29 marca 2022 roku – od K do R

30 marca 2022 roku – od S do Ż

● 2 transza

Dla świadczeniobiorców według podziału alfabetycznego nazwisk:

26 kwietnia 2022 roku – od A do J

27 kwietnia 2022 roku – od K do R

28 kwietnia 2022 roku – od S do Ż

Content retrieved from: https://www.tomaszow-maz.pl/aktualnosci/wyplata-dodatku-oslonowego-informacja/.