Czym jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa – charakterystyka Marketing zakłada podejmowanie działań zmierzających do promocji produktów oraz usług przedsiębiorstwa. Jego celem jest zarówno...