Strategia marketingowa – charakterystyka

Marketing zakłada podejmowanie działań zmierzających do promocji produktów oraz usług przedsiębiorstwa. Jego celem jest zarówno zaspokojenie potrzeb klientów, jak też osiągnięcie zysku. Z kolei strategia marketingowa stanowi zespół określonych zasad oraz działań realizowanych przez firmę w celu uzyskania maksymalnego zysku oraz efektywnego prowadzenia działalności.

Proces przygotowania strategii marketingowej obejmuje wytyczenie istotnych problemów przedsiębiorstwa oraz ich sposób rozwiązania. Niezbędne są przy tym odpowiednie narzędzia marketingowe, które pozwalają ograniczać zagrożenia, jak też ryzyka rynkowe, zwłaszcza ze strony konkurencji. W zakres strategii marketingowej wchodzą takie struktury, jak struktura globalna, funkcjonalna oraz cele z poszczególnych obszarów działalności. Strategie te mają za zadanie określić metody działania, wyznaczyć cele, zarysować relacje pomiędzy rynkiem a produktem, tworzyć analizę konkurencji.

Czy strategia marketingowa jest ważna?

Strategia marketingowa obejmuje ogólny plan przedsiębiorstwa, dotyczący sposobu docierania do konsumentów, a także prowadzenia sprzedaży i dystrybucji produktów oraz usług. Wśród najważniejszych elementów strategii marketingowej wyróżnia się strategię konkurencji, rozwoju, produktu, promocji, dystrybucji oraz cen. Wyznaczając strategię marketingową przedsiębiorstwo może znacznie bardziej efektywnie docierać do potencjalnych klientów, osiągając maksymalny zysk. Pozwala to także świadomie prowadzić działalność gospodarczą. Dobra strategia marketingowa umożliwia minimalizowanie strat wynikających na przykład z nadprodukcji. Jednocześnie realizując poszczególne etapy strategii marketingowej przedsiębiorstwo umacnia swoją pozycję, przez co staje się coraz bardziej konkurencyjne. Jest to ważne zwłaszcza na tych rynkach, gdzie panuje wysoka konkurencja, a tym samym trzeba walczyć o każdego nowego klienta. Dlatego na współczesnym konkurencyjnym rynku posiadania strategii marketingowej jest konieczne.