Podsumowaniu działań Urzędu Miasta w czasie pandemii została poświęcona konferencja prasowa zorganizowana przez prezydenta Marcina Witko, która odbyła się 16 maja w magistracie. Prezydent poinformował również, że w związku z ogłoszeniem przez rząd końca stanu epidemii na tomaszowskie błonia powracają „Dni Tomaszowa”.

Konferencja towarzyszyła ogłoszeniu przez rząd końca stanu epidemii w Polsce. Przypomnijmy, że stan epidemii w naszym kraju obowiązywał od 20 marca 2020 roku. Decyzją Ministerstwa Zdrowia zostaje on przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego.

Prezydent Witko omówił wszystkie działania Urzędu Miasta, które były podejmowane w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta. Zakup maseczek ochronnych, zakup trzech respiratorów oraz aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów i przekazanie ich do TCZ, zorganizowanie Punktu Szczepień Masowych w Arenie Lodowej, zorganizowanie kompleksowej pomocy dla seniorów, dostosowanie placówek oświatowych do obowiązujących wymogów sanitarnych i nauczania zdalnego, ulgi w spłacie podatków i opłacie targowiskowej dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, zwolnienie przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021 i zorganizowanie miejsca kwarantanny zewnętrznej dla osób powracających z zagranicy to tylko niektóre działania zrealizowane w okresie pandemii przez Miasto.

Prezydentowi na konferencji towarzyszyła Wanda Rybak – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów oraz Krzysztof Kuchta – Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, Z-ca Koordynatora Zespołu Wczesnej Reakcji Medycznej i Pierwszego Kontaktu z Pacjentami TCZ, którym prezydent podziękował za ich zaangażowanie we wprowadzaniu i koordynowaniu poszczególnych działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. Przekazał również na ich ręce serdeczne podziękowania dla wszystkich ratowników, lekarzy, pielęgniarek, całego personelu medycznego i administracyjnego TCZ, dla organizacji pozarządowych, wolontariatu, harcerzy, strzelców, tomaszowskich mediów i wielu innych osób, organizacji i podmiotów zaangażowanych w organizowanie pomocy.

Prezydent podkreślił, że jego idą była taka organizacja pracy Urzędu i jednostek podległych, żeby ich działania nie zostały sparaliżowane. I to się udało. W okresie pandemii Miasto dokończyło rozpoczęte inwestycje. Oddano do użytku samorządowy żłobek, mieszkania TM Plus, nowoczesną stację paliw MZK oraz przystań miejską. Pozyskano dodatkowe środki z funduszy rządowych oraz tzw. „środki norweskie”, rozpoczęto jednocześnie planowanie kolejnych inwestycji. Podsumowując konferencję prezydent Witko podkreślił, że wracają przyjęcia mieszkańców i spotkania z nim w poszczególnych dzielnicach Tomaszowa Mazowieckiego. Wracamy również do organizacji święta miasta. Prezydent poinformował, że tegoroczne Dni Tomaszowa odbędą się 2 i 3 lipca.

Content retrieved from: https://www.tomaszow-maz.pl/aktualnosci/zegnany-obostrzenia-podsumowanie-dzialan-miasta-w-czasie-pandemii-powracaja-dni-tomaszowa/.