Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – informacje podstawowe

Zgodnie z wymaganiami i zarządzeniem Ministerstwa Infrastruktury przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest urządzeniem, które powinno odcinać dopływ energii elektrycznej  do wszystkich odbiorników poza obwodami zasilającymi instalacje, które muszą funkcjonować podczas pożaru. PPOŻ wyłącznik prądu powinien więc być instalowany w pobliżu głównego wejścia do budynku wraz z specjalistycznym oznakowaniem, gdzie się znajduje.

Z jakich elementów składa się przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

  1. Urządzenie wykonawcze – jest to wyłącznik lub rozłącznik, który stanowi element mechanicznego odłączania dopływu energii elektrycznej do budynku. Najczęściej znajduje się on w oddzielnej obudowie w pomieszczeniu technicznym.
  2. Urządzenie uruchamiające – jest to przycisk sterowania zdalnego, który pozwala na podanie sygnału bezpośrednio do urządzenia wykonawczego przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
  3. Urządzenie sygnalizujące – jest to nic innego jak sygnalizator optyczny, którego zadaniem jest wskazywanie o wyłączeniu zasilania na budynku. Sterowany jest automatycznie lub z urządzenia wykonawczego.

Jak działa przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Urządzenia uruchamiające w przeciwpożarowym wyłączniku prądu połączone są równoległe, sprawia to, że poprzez naciśnięcie ich zostanie wyłączone urządzenie wykonawcze, a w dalszej konsekwencji, napięcie zasilające budynek zostanie wyłączone. Jeśli jednak mowa o innym elemencie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, tj  urządzeniu sygnalizującym, ono jest sterowane bezpośrednio z urządzenia wyłączającego. Jednak ppoż wyłącznik prądu może składać się z kilku urządzeń uruchamiających, które powodują wyłączenie modułów wykonawczo-sygnalizacyjnych. Niektóre rozwiązania technologiczne pozwalają też na drobną zmianę w działaniu całego systemu. Czasami, wyłączenie UPS następuje dopiero po pewnym czasie.

PPOŻ wyłącznik prądu – Urządzenie wykonawczo – sygnalizujące bez kontroli ciągłości do urządzenia uruchamiającego Ten typ urządzenia wykonawczo – sygnalizującego jest zdecydowanie najmniej skomplikowany. Rozwiązanie to nie posiada kontroli nad instalacją sterującą, pomiędzy urządzeniem uruchamiającym i wykonawczym. Eksperci najczęściej zalecają instalację urządzenie wykonawczo – sygnalizującego do obiektów ze stałą obsługa techniczną. Jako element główny w tym systemie uznaje się wyłącznik lub rozłącznik, który posiada wyzwalacz wzrostowy, a same styki pomocnicze służą do sygnalizacji. PPOŻ wyłącznik prądu (http://cerbex.pl/nowosc-przeciwpozarowy-wylacznik-pradu-pwp-cx-2004/)- Urządzenie wykonawczo – sygnalizujące z kontrolą ciągłości do urządzenia uruchamiającego Urządzenie wykonawczo – sygnalizujące z kontrolą jest rozwiązaniem najczęściej wybieranym do instalacji w obiektach o skomplikowanej budowie, które są rozległe, takich jak budynki przemysłowe, biurowce, czy strefy użyteczności publicznej. Rozwiązanie to jako swój główny element traktuje wyłącznik lub rozłącznik, który instalowany jest w specjalnie do tego przeznaczonej obudowie i wyposażony jest w wyzwalacz wzrostowy, inaczej nazywany też zanikowym.