Po raz szósty w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ma on na celu upamiętnienie żołnierzy II konspiracji, działających w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, którzy pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Start biegu – 6 marca 2022 r. godzina 11.00 – ulica Browarna.

Trasa biegu będzie przebiegać ulicą Browarną, przez Park Miejski Solidarność, chodnikiem przy ulicy Nowowiejskiej i Browarnej. Meta będzie usytuowana w Parku Miejskim „Solidarność” przed budynkiem Miejskiego Centrum Kultury – Browarna, ul. Browarna 7.

Rejestracja odbywać się będzie poprzez zapisy mailowe pod adresem: [email protected]. W tym celu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz miasto. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem. Pierwszych 150 osób otrzyma pakiety startowe. Na bieg można zapisać się również w dniu zawodów od godziny 9 do 10.45 w budynku Miejskiego Centrum Kultury – Browarna, przy ulicy Browarnej 7. Tam też należy złożyć oświadczenie uczestnika zawodów, które jest dostępne wraz z regulaminem umieszczonym w załączniku. Podpisując deklarację uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu oraz bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

Organizatorami biegu są: Fundacja Wolność i Demokracja oraz Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Partnerami lokalnymi są: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Tomaszów Mazowiecki, Jednostka Strzelecka 1002 Tomaszów Mazowiecki.

Organizatorzy informują o chwilowych utrudnieniach w ruchu drogowym w rejonie ulicy Browarnej w dniu 6 marca 2022 r.

Zapraszamy!

6 marca weź udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pliki do pobrania

  • zalacznik-nr-1-regulamin-biegu-2022-1.doc
  • zalacznik-nr-2-oswiadczenie-uczestnika-biegu-2022.doc
  • zalacznik-nr-3-oswiadczenie-rodzica-opiekuna-uczestnika-biegu-2022-1.doc

Content retrieved from: https://www.tomaszow-maz.pl/aktualnosci/6-marca-wez-udzial-w-biegu-pamieci-zolnierzy-wykletych/.